Dějiny ve veřejném prostoru II
Vystavování minulosti

Poster sekce

Vítejte na experimentální části fóra Dějiny ve veřejném prostoru II. Vystavování minulosti. Konvence vědeckého provozu se s přechodem na online verze proměnily ještě dříve, než jsme zkusili zařadit na letošním fóru novinku - posterovou sekci. Přinášíme tedy její webovou verzi a nabízíme tři způsoby diskuse nad projekty, které postery přibližují:

1. Autorovi každého posteru lze poslat přímo e-mail, kontakt je u posteru uveden.
2. Na facebooku Dějepis v 21. století budeme postupně představovat jednotlivé postery a uvítáme vaše postřehy a dotazy.
3. Oceníme vaše reakce i na Twitteru, použijte prosím hashtag #dvp2020

Divadlo paměti národa

divadelní kroužky – jednorázové projekty – mezinárodní projekty

 • Kontakt
 • Web
 • Stáhnout plakát
 • Zpět na poster

Divadlo Paměti národa
Post Bellum

Tamara Pomoriški
tamara.pomoriski@postbellum.cz

Různé války

Druhá světová válka prizmatem učebnic dějepisu šesti zemí

 • Kontakt
 • Web
 • Stáhnout plakát
 • Zpět na poster

Různé války
Antikomplex

info@antikomplex.cz

Projekt nového památníku

Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách

 • Kontakt
 • Web
 • Stáhnout plakát
 • Zpět na poster

Projekt nového památníku
Muzeum romské kultury

historie@rommuz.cz

Učebnice Dějepis 9

Učebnice moderních dějin zaměřená na badatelskou výuku

 • Kontakt
 • Stáhnout plakát
 • Zpět na poster

Dějepis 9
ÚSTR

Jaroslav Pinkas
jaroslav.pinkas@ustrcr.cz

Zkáza klášterních knihoven

Dokáže virtuální výstava s historicko-knihovnickým tématem o klášterních knihovnách rezonovat u laické veřejnosti?

 • Kontakt
 • Web
 • Stáhnout plakát
 • Zpět na poster

Zkáza klášterních knihoven
Ústav informačních studií a knihovnictví a Národní knihovna ČR

Nina Wančová
nina.wancova@ff.cuni.cz

Historiana

Zaměřeno na dějiny

 • Kontakt
 • Web
 • Stáhnout plakát
 • Zpět na poster

Historiana
ÚSTR

Dagmar Erbenová
erbenova@gymkvary.eu

Mezi školou a muzejní pedagogikou

Jak si historie hledá místo v science centrech

 • Kontakt
 • Web
 • Stáhnout plakát
 • Zpět na poster

Mezi školou a muzejní pedagogikou
Pevnost poznání

historie@pevnostpoznani.com

HistoryLab

Digitální dílna pro práci s historickými prameny

 • Kontakt
 • Web
 • Stáhnout plakát
 • Zpět na poster

HistoryLab
ÚSTR

Josef Řídký
j.ridky@historylab.cz

Etnicky kódovaná místa paměti

PARAMISAR: za romskou historií

 • Kontakt
 • Web
 • Stáhnout plakát
 • Zpět na poster

Etnicky kódovaná místa paměti
Spoločenskovedný ústav CSPV SAV

Klára Kohoutová
kl.kohout@gmail.com

Topografie paměti: Julius Fučík

Mapování kultovní postavy socialismu v rámci reinterpretace sbírek zaniklých stranických muzeí

 • Kontakt
 • Stáhnout plakát
 • Zpět na poster

Topografie paměti
ÚSTR

Čeněk Pýcha
Bohumil Melichar
cenek.pycha@ustrcr.cz
bohumil.melichar@ustrcr.cz