Historie vždy byla v přímém a úzkém kontaktu se současností. Do přítomnosti se nepřetržitě prolamuje i prosakuje, poskytuje živnou půdu pro budoucí úvahy i dění. Tento vztah je pro řadu odborníků zdánlivě zřejmý, ale v širší společenské debatě je mu věnován prostor jen občas, nejčastěji formou příležitostných či dílčích počinů.

Zástupci Univerzity Karlovy, Univerzity Jana E. Purkyně a Ústavu pro studium totalitních režimů se proto rozhodli vytvořit novou vzdělávací platformu, jež by měla v pravidelných intervalech poskytnout příležitost nejen k mezioborové diskuzi, ale také obecnější výměně názorů a zkušeností, jež se problematiky zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru aktuálně dotýkají.

V roce 2018 se fórum Dějiny ve veřejném prostoru zaměří na vztah české společnosti a historických výročí ve snaze otevřít diskuzi nad podobami a způsoby, jakými si připomínáme minulost. Pozornost bude věnována reflexi současné vzpomínkové kultury s důrazem na význam historických výročí pro českou společnost (např. výroční roky Jana Husa a Karla IV., tzv. osudové osmičky). Diskutovány budou také různé formy zpřítomňování historie ve veřejném prostoru, ať už v podobě filmové a televizní tvorby, vzdělávacích projektů občanských iniciativ, muzejních expozic nebo dějepisné výuky na školách.

ČTK / Šaroch Jindřich

Setkání proběhne ve dnech 8. a 9. listopadu 2018 v Praze a nabídne různé způsoby konferenčního jednání od diskuzních stolů pro nejširší veřejnost přes tematicky zaměřené semináře pro odborníky a pedagogy až po “mistrovské dílny” vedené zahraničními hosty.

Fórum je otevřeno všem, kdo chtějí společně diskutovat o svých přístupech ke vzdělávání o minulosti, příležitostech, ale také problémech, které jejich úsilí provází.

 

Vítány jsou zejména příspěvky zaměřené na následující otázky:

Co, jak a proč si připomínáme?

Co je charakteristické pro kulturní paměť české společnosti ve vztahu k historickým výročím? Jsou historická výročí stabilizovanými místy paměti, nebo jsme svědky jejich proměny?

Kdo dnes tvoří dějiny?

Nakolik se dnes dějiny tvoří ve škole, nakolik jejich podobu ovlivňuje popkultura a marketing?

Můžeme se poučit z minulosti?

S jakými hodnotami spojujeme historická výročí? V čem jsou pro nás inspirativní historické osobnosti? Proč by měli historikové, pedagogové, tvůrci historických pořadů a projektů reflektovat průběh a výsledky své vzdělávací činnosti zaměřené na připomínání minulosti?

Vítáme zejména příspěvky založené na empirickém výzkumu, ale též teoretická pojednání s vyžitím příkladů. Každý příspěvek je třeba přihlásit nejméně k jedné z vyjmenovaných otázek (je možné zvolit i více pro příspěvek relevantních otázek). Vybrané příspěvky budou publikovány v roce 2019 ve zvláštním čísle recenzovaného neimpaktovaného časopisu Marginalia Historica.

 

Termín: 8. a 9. listopadu

Místo konání:

Dominikánská 8, Místo vzdělání a kultury, při klášteře sv. Jiljí v Praze, Husova 8, Praha 1 – Staré Město

 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Chci vystoupit s příspěvkem

Přihlášení s příspěvkem je možné do 31. srpna 2018.

ČTK / Hořejší Pavel
ČTK / Hořejší Pavel

Programový výbor

Čeněk Pýcha
Ústav pro studium totalitních režimů

Hana Havlůjová
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Jakub Jareš
Ústav pro studium totalitních režimů

Jaroslav Pinkas
Ústav pro studium totalitních režimů

Jiří Hnilica
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Jaroslav Najbert
Ústav pro studium totalitních režimů

Josef Märc
Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Kamil Činátl
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Matěj Spurný
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Michal Frankl
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Vojtěch Ripka
Ústav pro studium totalitních režimů

Organizační výbor

Hana Havlůjová
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Jiří Hnilica
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Josef Märc
Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Kamil Činátl
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Wikimedia commons

Hlavní projevy a vedoucí “mistrovských dílen”

Alan McCully
Senior Lecturer in Education in the School of Education in Ulster University

Alan McCully je učitel a didaktik ze severního Irska. Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy patří problematika historického vzdělávání, zvláště ve společnostech zasažených politickými konflikty a s ním spojená otázka výuky kontroverzních témat. Své zkušenosti z výuky o minulosti v rozdělených společnostech od své domoviny přes Rwandu, Barmu až po Blízký východ publikoval v desítkách akademických textů. Působil na Ulsterské univerzitě, se kterou i nadále spolupracuje.

Zdroj: DENÍK/Ludmila Korešová
Zdroj: DENÍK/Ludmila Korešová