Termín: 8. a 9. listopadu

Místo konání:

Dominikánská 8, Místo vzdělání a kultury, při klášteře sv. Jiljí v Praze, Husova 8,
Praha 1 - Staré Město

 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

ČTK / Šaroch Jindřich

 

 

PROGRAM KONFERENCE

Čtvrtek 8. listopadu 2018

Sledujte prosím informace o místě konání:

D8 = Dominikánská 8, Místo vzdělání a kultury
při klášteře sv. Jiljí v Praze, Husova 8, 110 00,
Praha 1 - Staré Město

FF = Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,
nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1, místnost č. 104

8:30–9:00 Registrace D8

9:00–9:20 Úvodní slova organizátorů D8

9:20–10:20 Alan McCully: Výročí, identita, dějepis D8

Moderátor: Vojtěch Ripka. Přednáška proběhne v anglickém jazyce s tlumočením.

10:20–10:40 Coffee break

10:40–12:00 PANEL 1 D8

Teorie

Moderátor: Jaroslav Pinkas
Miloš Havelka: Existují symbolická centra české politické kultury?
Kamil Činátl: Proč a jak zkoumat paměť?
Hana Havlůjová: Paměť jako jeden z teoretických konceptů historického vzdělávání
Diskuse

10:40–12:00 WORKSHOP FF

Roman Anýž a Peter Sokol: "Kolik osmiček znáš, tolik máš jedniček”

Které události si vlastně připomínáme ve školní výuce? Podle čeho určujeme jejich důležitost? Proč o tom či onom učíme? Co konkrétně chceme u žáků rozvinout? Jak víme, co jsme své žáky naučili? Jak využít koncept historické gramotnosti pro plánování efektivní výuky dějepisu?

Workshop je určen především učitelům a je zaměřen na způsob, jakým vybíráme vhodná témata do výuky a nakolik jsou naše výběry skutečně promyšlené. Nabídneme vám konkrétní příklady plánování výuky, podíváme se na příklady zahraničních tematických plánů a cílů výuky. Zamyslíme se i nad efektivními způsoby ověřování učebního pokroku našich žáků.

12:00–13:00 Oběd

13:00–14:40 PANEL 2 D8

Hledání/Mapování vzpomínkového kánonu

Moderátor: Kamil Činátl
Andrea Průchová: Prorazit kruh: Re-produkce vizuálního kánonu národních moderních dějin
Kateřina Sixtová: 600. výročí upálení Jana Husa a česká vzpomínková kultura
Michal Sklenář: Projekt Mene Tekel, rekonstrukce korunovace a repatriace - příklady výkladu dějin a současnosti v pražské katedrále
Jaroslav Pinkas: Mnichovská dohoda v historickém filmu: od mnichovské zrady k mnichovskému mýtu
Diskuse

13:10–14:40 WORKSHOP FF

Alan McCully: Controversial historical issues in the classroom

workshopem v anglickém jazyce provází Vojtěch Ripka

14:40–15:00 Coffee break

15:00–16:40 PANEL 3 D8

Netradiční perspektivy

Moderátor: Tereza Vávrová
Klára Kohoutová: Etnicky kódovaná místa paměti ve veřejném prostoru v České republice a na Slovensku
Martin Váňa: “Říš Rakouská nezahyne” aneb je 28. říjen Dnem hanby?
Dušan Slačka: Připomínka etno-emancipačního hnutí Romů v Československu publikací “Aby bylo i s námi počítáno”
Petra Švardová: Spomienkové akty Dňa víťazstva v Československu pred a po roku 1989
Diskuse

15:00–16:40 PANEL 4 FF

Proměny vzpomínkové kultury v historické perspektivě

Moderátor: Ondřej Matějka
Lenka Dobešová: Významná výročí a rozhlasový večerníček
Josef Märc: Didaktická perspektiva pomníku padlých 1. sv. války
Jaroslav Šebek: Připomínání historických výročí jako politický nástroj v prvních letech normalizace
Jakub Štofaník: Po stopách T. G. Masaryka
DiskusePátek 9. listopadu 2018

9:00–10:40 PANEL 5 D8

Vzpomínková kultura a škola

Moderátor: Hana Havlůjová
Jaroslav Najbert: Jak se učitelé "vyrovnávají s minulostí"?
Jakub Vrba: Opakování dějin a hrozba návratu komunismu
Michal Schuster: Připomínání holocaustu Romů prostřednictvím osudu obětí
Viola Jakschová: Připomínka nacistické perzekuce obyvatel českých zemí po roce 1989
Diskuse

10:40–11:00 Coffee break

11:00–12:40 PANEL 6 D8

Vzpomínková kultura a masmédia

Iveta Coufalová: Vrtěti výročími - vrtěti dějinami?
Způsoby připomínání historických výročí v časopisu Dějiny a současnost v letech 1959–1969 aneb „Public history“ mezi (vlasti)vědou a ideologickou propagandou
David Klimeš: Osudové osmičky a média
Michal Šmíd a NMS Market Research: Jak známe naše “osmičková” výročí? Co vypovídají průzkumy veřejného mínění o historickém povědomí
Vojtěch Ripka: Selhání škol v dějepise? Představy o historickém vzdělávání podle průzkumů a médií
Diskuse

11:00–12:40 PANEL 7 FF

Příklady praxe mimoškolního vzdělávání

Moderátor: Josef Märc
Jana Cindlerová: Minulost jako dramatická přítomnost
Marie Zimmermannová: Historie v edukačních programech o křesťanských kostelích
Michal Kurz: Dějiny na procházce: vzdělávání ve veřejném prostoru pohledem Historických dílen FF UK
Kateřina Šobáňová: Poledne
Diskuse

12:40–13:00 Coffee break

13:00–14:40 PANEL 8 D8

Města, muzea a výročí

Moderátor: Čeněk Pýcha
Jakub Jareš: Město, muzeum a dějiny: příležitosti a limity pro vystavování dějin v místních muzeích
Mikuláš Kroupa: Paměť národa v bunkrech pod Stalinem
Anna Kolářová: Oslavy výročí města jako příležitost ke konstrukci lokální identity
Kristýna Pinkrová: Jak si připomínáme historická výročí na maloměstě
Diskuse

14:40 Závěr konference

REGISTRACE

Zájemce prosíme o registraci do 6. listopaduHistorie vždy byla v přímém a úzkém kontaktu se současností. Do přítomnosti se nepřetržitě prolamuje i prosakuje, poskytuje živnou půdu pro budoucí úvahy i dění. Tento vztah je pro řadu odborníků zdánlivě zřejmý, ale v širší společenské debatě je mu věnován prostor jen občas, nejčastěji formou příležitostných či dílčích počinů. Zástupci Univerzity Karlovy, Univerzity Jana E. Purkyně a Ústavu pro studium totalitních režimů se proto rozhodli vytvořit novou vzdělávací platformu, jež by měla v pravidelných intervalech poskytnout příležitost nejen k mezioborové diskuzi, ale také obecnější výměně názorů a zkušeností, jež se problematiky zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru aktuálně dotýkají.

V roce 2018 se fórum Dějiny ve veřejném prostoru zaměří na vztah české společnosti a historických výročí ve snaze otevřít diskuzi nad podobami a způsoby, jakými si připomínáme minulost. Pozornost bude věnována reflexi současné vzpomínkové kultury s důrazem na význam historických výročí pro českou společnost (např. výroční roky Jana Husa a Karla IV., tzv. osudové osmičky). Diskutovány budou také různé formy zpřítomňování historie ve veřejném prostoru, ať už v podobě filmové a televizní tvorby, vzdělávacích projektů občanských iniciativ, muzejních expozic nebo dějepisné výuky na školách.ČTK / Hořejší Pavel
ČTK / Hořejší Pavel

Programový výbor

Čeněk Pýcha
Ústav pro studium totalitních režimů

Hana Havlůjová
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Jakub Jareš
Ústav pro studium totalitních režimů

Jaroslav Pinkas
Ústav pro studium totalitních režimů

Jiří Hnilica
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Jaroslav Najbert
Ústav pro studium totalitních režimů

Josef Märc
Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Kamil Činátl
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Matěj Spurný
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Michal Frankl
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Vojtěch Ripka
Ústav pro studium totalitních režimů

Organizační výbor

Hana Havlůjová
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Jiří Hnilica
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Josef Märc
Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Kamil Činátl
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

ČTK / Hořejší Pavel

Hlavní projev

Alan McCully
Senior Lecturer in Education in the School of Education in Ulster University

Alan McCully je učitel a didaktik ze severního Irska. Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy patří problematika historického vzdělávání, zvláště ve společnostech zasažených politickými konflikty a s ním spojená otázka výuky kontroverzních témat. Své zkušenosti z výuky o minulosti v rozdělených společnostech od své domoviny přes Rwandu, Barmu až po Blízký východ publikoval v desítkách akademických textů. Působil na Ulsterské univerzitě, se kterou i nadále spolupracuje.

Zdroj: DENÍK/Ludmila Korešová
Zdroj: DENÍK/Ludmila Korešová
Odkazy:

Ústav pro studium totalitních režimů

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy

Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Dějepis v 21. století

Škola vs. paměťMediální partnerem konference je časopis Dějiny a současnost.